Sakspapirer Årsmøtet

  2017:

Innkalling til årsmøte 2018.pdf

Referat styremøte SHU 27 02 2018.pdf

Vedlegg til sak 6 vedteksendringer (1).pdf

Sak 7 Forslag til ny driftsplan.pdf

vedlegg til sak 7 kommunal hjorteviltplan 2016-2020.pdf

Vedlegg til sak 8 om utvidet båndtvang for hund.pdf

Vedlegg til sak 9 om Gaupejakt.pdf

Vedlegg til sak 10 Sammenslåing av jaktfelt.pdf

Innstilling frå valnemda (Lagt til 18/4-18)

  2014:

Sakliste

Valgnemdas innstilling

Forslag regler Herjevatnet

Forslag driftsplan og Oversikt fellingsprosent alle felt 2010-2014

Årsmelding

Regnskap 2013 og budsjett 2014

Årsregnskap 2014

 

  2013:

-Sakliste

-Årsmelding

-Fiskerapport 2013

-Innmeldt sak

-Regnskap og budsjett

-Valg