Sandnes og Holm Utmarkslag

Oversikt skutt hjort i valdet 2009

Rapport for perioden 10. september- 30. september:
Kjønn/alder 1/2 år 1 1/2 år Voksen Sum
Hodyr 1 1 1 3
Hanndyr 1 3 2 6
Sum 2 4 3 9
Rapport for perioden 1. oktober- 31. oktober:
Kjønn/alder 1/2 år 1 1/2 år Voksen Sum
Hodyr 6 7 2 15
Hanndyr 5 4 11 20
Sum 11 11 13 35
Kjønn/alder 1/2 år 1 1/2 år Voksen Sum
Hodyr 2 1 4 7
Hanndyr 2 2
Sum 2 3 4 9
Rapport for perioden 1. desember- 23. desember:
Kjønn/alder 1/2 år 1 1/2 år Voksen Sum
Hodyr 2 1 3
Hanndyr 1 1
Sum 2 2 4

Sluttresultatet for valdet ble 57 dyr. Av totalkvote på 65 dyr utgjør dette en fellingsprosent på 87,7.

Det ble ikke skutt elg i valdet i 2009.

Oppsummeringsskjema med oversikt over vekt og prosentvis fordeling kommer på nyåret. Takk for god jaktinnsats!