Sandnes og Holm Utmarkslag

Styret

Styret i SHU 2022-2023

Sandnes og Holm Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere med eiendommer over 30 da utmark f.o.m. g.nr.  151 t.o.m. g.nr. 169 i Rauma kommune. Laget har nedfelte vedtekter (§1 her) og samarbeider om å forvalte grunneiernes jaktrettigheter på småvilt og storvilt, samt fiskerettigheter i Herjevatnet. Utmarkslagets øverste organ er årsmøtet. Mellom årsmøtene ledes utmarkslaget av et styre. Styremedlemmer blir valgt på årsmøtet for to år av gangen, mens formann blir valgt for ett år om gangen. Samlet areal for utmarkslaget/ valdet  er: 57350 da. Tellende  areal er:  43337 da.

NavnAdresse MobilE-post
Roy Dahle6360 ÅFARNES 91127327roy@skare.no
Svein Olav Hendset6360 ÅFARNES 472 46870sveinhendset@hotmail.com 
Knut Jonny Holm6360 ÅFARNES 415 15 576knut.jonny.holm@norconsult.com
Kjetil Moa360 ÅFARNES 93412353kjetil@moatb.no
Jo-Andre Herje6360 ÅFARNES 48892068jah@fritzoeengros.no
Varamedlemmer
Sindre Fiskå6360 ÅFARNES 971 81 458sindre-_f@hotmail.com
Knut Straume6360 ÅFARNES 926 14644 ks@csol.no