Sandnes og Holm Utmarkslag

Oversikt skutt hjort i valdet 2011

Rapport for perioden 10. september- 30. september:
Kjønn/alder 1/2 år 1 1/2 år Voksen Sum
Hodyr 1 1 1 3
Hanndyr 0 3 0 3
Sum 1 4 1 6
Det er skutt en elg, okse 2,5 år+. 215 kg.
Rapport for perioden 1. oktober- 31. oktober:
Kjønn/alder 1/2 år 1 1/2 år Voksen Sum
Hodyr 0 4 2 6
Hanndyr 2 3 8 13
Sum 2 7 10 19
Det har ikke blitt skutt flere elger. Restkvoten er 1 kalv og 2 fjorsokser.
Kjønn/alder 1/2 år 1 1/2 år Voksen Sum
Hodyr 4 2 3 9
Hanndyr 1 3 4
Sum 5 2 6 13
Det er felt totalt 38 hjorter pr. 30. nov. Det er ikke felt elg i november.
Rapport for perioden 1. desember- 23. desember:
Kjønn/alder 1/2 år 1 1/2 år Voksen Sum
Hodyr 4 2 5 11
Hanndyr 2 2 1 5
Sum 6 4 6 16
Sluttsummen vart 54 hjorter og 1 elg. Utfyllende rapport kommer over nyttår.