Sandnes og Holm Utmarkslag

Fiskerapport 2008

Kultiveringsfiske i Herjevatnet 2008:

Det henger 20 garn ved vannet som SHU har kjøpt inn. 12 garn ved Vassetra og 8 garn på naustet til Roy Inge Hønsvik. Garna er til fri benyttelse for grunneiere og fastboende samt hytteeiere i lagets område.

Alle ikke-grunneiere må løse årskort for å delta.

Båten som SHU fikk av Osvald Rydjord ligger ved naustet til Jostein Herje. Båten er lettrodd og egner seg godt til formålet.

Det første registrere fiske var 1. juni.

Siste registrerte fiskedøgn var 7. september.

Det har deltatt 36 fiskere/fiskedøgn med totalt 114 garn. Flest garnlenker er satt fra teppingen og østover mot Nessetra. Mot i fjor er det også registrert fangst på nordsida (Holm).

Rapportert fangst er 254 fisk, herav 153 stk. over 15 cm = 60%.

Måned

Døgn

Garn

Fisk >15 cm

Fiske <15 cm

Sum fisk

Juni726363571
Juli1232603999
August1653542680
Sept.13314
Sum  36114153  101  254

Antall fiskedøgn og garnsett skiller seg ikke mye mot sesongen 2007. Fangsttallene har derimot gått ned. I 2007 ble det fisket totalt 419 fisker. Årets resultat er en nedgang på ca 39%. 153 fisker over 15 cm er en nedgang på ca 52 % mot 07-sesongen. Antall fisker under 15 cm er omtrent det samme som 07. Det vi ikke har oversikt over, er vekt på fiskene som er tatt. Men det foreligger muntlige rapporter om flere store fisker på over 1 kg. Samlet sett har sesongen derfor vært relativt god for de som har prøvd garnlenkene.

Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent hvor mange som har løst årskort, men godt utfylte rapporter foreligger for alt registrerte fiske som rapporten bygger på. Det er viktig at alle fiskere rapporterer sine fangster.

Mork, 13. mars 2009