Sandnes og Holm Utmarkslag

Jegerprøvekurs med kvinner i spissen!

fv:: Daniel Frick, Anniken Solli-Mork, Ellinor Grytten og Roy Tore Sandnes.

Bfv.: Herdis Tveiten, Cecilie Flydal, Marit Helde, ? Helde, Janne Mork, instruktør Alf Jevanord og Kari Janne Gjøen Rydjord.

I disse dager er det intens studering av jakttider, viltloven, artskunnskap og våpenstell på Nordsida. Ni jaktinteresserte fra området er i ferd med å gjennomføre Norges Jeger og Fiskerforbunds jegerprøvekurs. Et kurs som gjør at de etter avlagt og godkjent jegerprøveeksamen med rette kan kalle seg jegere. Mandag 31/8 var det leirdueskyting som stod for tur.

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgifta til staten. For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve.

Siden i sommer har ni menn og kvinner møtt opp på lokalene til Holmemstranda skytterlag for å gjennomføre jegerprøvekurset. Dette kurset ble obligatorisk i 1986. Siden den gang har det hvert år vært flere tusen personer som har gjennomført dette kurset på landsbasis.

Kvinnelig dominans

Det har hele tiden vært en dominans av menn, men kvinneandelen har økt gradvis fra år til år. Sist jaktår betalte 13 100 kvinner jegeravgift, en andel på 6,8 prosent. På ti år er antall kvinnelige jegere doblet. I løpet av jaktåret 2008/2009 besto 12 210 personer jegerprøven, en økning på 2 000 fra året før. Av alle som besto prøven, var 22 prosent kvinner. (kilde: jegerregisteret)

På Nordsida er disse tallene i år snudd totalt på hodet. 78 % av deltakerne er kvinner! Hva dette kommer av, kan vi bare spekulere i. Men, at det har vært en viss mobilisering blant kvinnene for å få i gang kurset, vet vi. (I fjor ble kurset avlyst pga. få påmeldte.)

Instruktør for kurset er Alf Jevanord. Han loser deltakerne gjennom kursmoduler som omfatter ei grunnopplæring i håndtering av våpen/ fangstredskap, artskunnskap og lovverk.

Erfaringer viser at kvinner blir minst like gode jegere som menn. De har kanskje en annen innfallsvinkel til det hele, og kan finne gleder i jaktutøvelsen på andre områder enn den mannlige delen av jegerkorpset. Kanskje de stopper opp og plukker med seg noen kantareller mens de smyger etter hjorten. At de også er flinke til å holde igjen skuddet visst situasjonen ikke er god nok, er også med på å gjøre kvinnene til gode jegere.

Naturglede

Å bruke naturen har blitt et viktig satsingsområde for Raumas innbyggere. Jakt er i så måte en ypperlig anledning til å komme seg ut i naturen på. Høsten kan for mange være en tid med depresjon og ”værsjuke”. Undersøkelser viser at jegere sjeldnere rammes av depresjoner og nedstemthet enn mange andre grupper i befolkningen. Mennesket var opprinnelig jeger og samler, og frem til vår tid har de fleste vært avhengige av fysisk arbeid for å overleve. Moderne vestlig livsstil, som for mange medfører fysisk inaktivitet, er usunn og unaturlig, og dette får helsemessige konsekvenser. Å komme seg ut i naturen en grå høstdag kan i så måte være med på å gjøre hverdagen lettere. Og dårlig vær er som regel godt jaktvær…..

Snart jaktstart

Nå er det bare ei uke igjen til jaktstart for både storvilt og småvilt. Når våre ni jegerinteresserte på Nordsida har avlagt eksamen, er tiden inne for å komme seg på jakt. For mange er det en utfordring å finne jaktterreng og få innpass i etablerte jaktlag. Å få være med og jakte det første året gjøre det ofte lettere å fortsette med denne fine hobbyen. Slik sett har de garvede jegerne på Nordsida ei viktig oppgave. Så gjenstår det å se om det blir noe fangst for de syv kvinnene og to mennene, som i år henger geværet på skuldra for første gang. Eventuelle resultater kan i så fall sees her på utmarkslagets nettside.

Av:

Per Egil Solli-Mork