Sandnes og Holm Utmarkslag

Merking SHU

Merkeprosjekt på hjort i SHU -2013

INFO:

Rauma kommune har fått ett år ekstra med merking, grunnet dårlig uttellig på antall merka dyr de siste to årene. De ble sendt ut forespørsel til alle valdene, men etter purring var det kun SHU som meldte sin interesse. Etter jul har vi derfor arrangert tre foringsplasser i valdet. Det er i tilknytning til skjul, samt lys over åteplass. Onsdag 13/2 er første merkedato. Fortrinnsvis voksne koller, event. bukker.

Det er Bioforsk på Tingvoll som står bak merkingen. Erling Meisingset og Øystein Brekkum er rutinerte karer på hjortemerking. Lokale ildsjelder er med og assisterer.

Link til nettsiden for hjortmerkprosjektet: http://www.hjortmerk.no/index.asp

Bilder av merkakoller i valdet våren/sommeren 2013:

Merking 8/4-13:

Vi prøvd først på Øverbøen, men der hadde hjorten funnet ut at den skulle trekke ned på den snøfrie innmarka. På foringsplassen kom kun bukken vi hadde merket tidligere. Så kjørte vi utover og fikk se en del dyr på Sandnes-Rydjord. Der klarte vi å merke ei stor kolle som stod nær veien (823). 127,5 kg er den største kolla som har blitt merket i 2013. Videre til siste merkeplassen på Mork. Vi ville så gjerne få merket en bukk, og på foringsplassen var det mye dyr da vi kom. Også et par halvstore bukker. Dyra var sultne, men fikk trekken av oss et par ganger. Til slutt ble det kun koller som stilte seg til. Bukkene forsvant. Vi fikk dermed ei ganske ung kolle som siste dyr for i år(824). En trivelig kveld sammen med Frank M., Øystein og Erling!

Merking 13/3-13:

Gode forhold med nysnø og svolten hjort. Vi merket først ei kolle på første merkeplassen. Den veide 99 kg og fikk blått øremerke 821. Estimert alder ca 10 år. Vi prøvde deretter på på de andre merkeplassene. Omstendigheter gjorde at vi ikke lyktes der. Vi tok en ny runde på den første merkeplassen og fikk merket ei kolle til. 98,5 kg. Estimert alder 7-8 år. Den fikk blått øremerke 822.