Sandnes og Holm Utmarkslag

SHU- Den store revejakta 09/10

SPOR, Fylkesmagasinet for M&R, nr. 2 2009:

For 100 år sidan

Då Romsdals Amtsting kom saman i juni 1909 hadde tinget 102 saker til handsaming (!).  

Ei av desse sakene var ”Sak nr. 37 Andragende fra Norsk Jæger og Fiskerforening om bidrag til en vandrelærer i rovdyrfangst”.

Amtmann Kildal innstilte på bidrag, og argumenterte mellom anna med følgjande:

”Efter de i forestillingen meddelte opplysninger og efter hva der forøvrig er fremkommet i dagspressen om nytten av systematisk rovdyrfangst synes der meg at være oppfordring til at støtte bestræbelserne for i videst mulig utstrækning at faa saadan iværksat…”

”…Ved en systematisk utryddelse av rovdyrene, vil ikke allene bestanden av det matnyttige vildt tilta, men ogsaa antallet av rovdyr med tiden formindskes…”

Det betyr at også denne sesongen arrangerer SHU revejaktkonkurranse. Tyngste reven og flest rever blir premiert. Bilder og info blir lagt inn her fortløpende. Se regler for å delta. 

Flest reverTyngste reven
Antall reverJegerVekt på revJeger
16Per Egil8,5 kgPer Egil
2Steinar8,0 kgPer Egil
  8,0 kgPer Egil